Loading...

Tudulinna ajalugu

Olulisemad daatumid läbi sajandite:

1583 – Esimene teadaolev kirjalik mainimine Rootsi-aegses vakuraamatus (Tutinlinna)

1591 – Põhjalikumad andmed Rootsi-aegses revisjonis (Tudelinna) – s.h. esimene säilinud nimekiri Tudulinna elanikest

1630 – Esimest korda ilmub Tudulinna maakaardile

1688 – Adramaarevisjon – Tudulinnas on kirjas 13 peremeest (ka nende seoseid hilisemate kohalike suguvõsadega ei ole suudetud tõestada)

1700 – Esimesed sissekanded tudulinlaste kohta kirikuraamatutes.

1716 – Nn Inkvisitsiooni- ja annotatsiooniprotokoll, kus on kirjas mitmed Tudulinna pered – vanimate suguvõsade esivanemad

1736 – Esimest korda on kirjalikes allikates mainitud Tudulinna köstrit (Pitkete Karel)

1766 – Esimese kiriku ehitamine Linnamäele

1802 – 1804 – Mõõdistatakse ja ehitatakse Tudulinna mõis

1808 – Ehitatakse vennasteliikumise palvemaja, tõenäoliselt vanim säilinud hoone Tudulinnas

1835 – Tudulinna talupojad saavad omale perekonnanimed

1845 – Esimesed kirjalikud teated Tudulinna kooli kohta

1860-1864 – põhjalikud ümberehitustööd kirikus, lisandub torn

1865 – Asutatakse esimene laulukoor

1866 – Tudulinna valla loomine

1867 – Viru-Jakobi kihelkonnast Iisaku kihelkonda

1874 – Valmib esimene koolimaja (puust hoone praeguse kooli kohal)

1885 – Algab talude päriseksostmine, mis jõuab lõpule 1913

1892 – Asutatakse Laulu ja Mängu Selts

1896 – Toimus I Tudulinna Laulupäev

1898 – Seltsimaja ehitus (laiendus saaliosana lisandus 1913); maja põles 1957

1900 – Tulekahjus hävib Tudulinna mõisa puust häärber. Seda ei taastata enam kunagi.

1903-1904 – Praeguse koolimaja kivist esimene korruse ehitus (II korrus 1932-1933, III korrus 1960)

1923 – Vabadussõjas langenutele mälestussamba avamine Tudulinna kalmistul (lasti õhku 1940)

1923 – Iisaku ja Tudulinna kirikuõpetajaks saab Voldemar Kuljus; mõne aja pärast algab nn usutüli

1926 – Ehitatakse apteegi maja küla keskele (praeguse Rahvamaja kohale); apteek põles 1944 ära

1930 – Alustatakse Peressaare asunduse rajamist Oonurme ääremaadele.

1930-1931 – Ilmub ajaleht “Tudulinna Hääl”

1937 – Ehitati Rannapungerja tuletorn

1939 – Rahu kiriku ehitus, vana kiriku remonditööd

1941 – Esimene massiküüditamine (kokku 21 inimest Tudulinna vallast)

1947 – Viimane jumalateenistus vanas kirikus; kaks kogudust ühendati

1947-1950 – Hüdroelektrijaama ehitamine Roostoja jõele Särjetõkke kärestikule (suleti 1960)

1949 – Teine massiküüditamine (kokku 129 inimest Tudulinna vallast)

1950 – Vallast saab külanõukogu

1954-1963 – Tudulinna Keskkooli tegutsemisaeg

1959 – Valmis uus kultuurimaja

1969 – Linnamäe taha ehitati laululava

1990 – taastatakse Vabadussõjas langenute mälestussammas

1991 – Külanõukogust saab taas vald

1999 – taaskäivitati Tudulinna HEJ

2013 – Avatakse Järuska sild Lemmakus, ainulaadne katusega sild terves Eestis

2017 – Asutatakse MTÜ Tudulinna Kultuurikants; tegevuse lõpetab Tudulinna vald, mis ühineb haldusreformi käigus naabervaldadega ja moodustub Eesti mandriosa suurima pindalaga vald: Alutaguse vald

2019 – Tudulinna kool lõpetab tegevuse.